Warsztaty terapii zajęciowej

Organizacja prowadząca: Stowarzyszenie Aktywnych na pomoc

Beneficjenci: 20 dorosłych osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, najczęściej sprzężonymi, m.in. dysfunkcje wzroku, słuchu, neurologiczne, psychiczne, upośledzenia umysłowe

Miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Aktywnych na pomoc w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 5 80-371 Gdańsk

Czas: 3 lata rehabilitacji dla jednej osoby od pn do pt, w godz. 8.00-15.00 z przerwą miesięcznego urlopu

Program: rehabilitacja zawodowa, społeczna, fizyczna

Cel: usamodzielnianie beneficjentów w różnych dziedzinach życia, uwzględnianie w terapii braku konkretnych umiejętności, dostarczanie różnorodnych doświadczeń, uwzględnianie zapotrzebowania beneficjentów do nauki, kształtowania i podtrzymywania konkretnych sprawności fizycznych, społecznych, psychicznych, przygotowywanie beneficjentów do zawodu, do podjęcia pracy z asystentem, w zakładzie pracy chronionej, na odpowiednio przystosowanym stanowisku pracy, czy na otwartym rynku pracy

Realizacja poprzez zajęcia terapeutyczne w pięciu prowadzonych w ośrodku pracowniach:

  1. ceramika
  2.  rękodzieło artystyczne
  3.  umiejętności społecznych i zaradności życiowej
  4. komputerowa z grafiką
  5. komputerowa dla osób niewidomych

Zapewniamy uczestnikom fizjoterapię oraz zajęcia z psychologiem.

Niezbędny jest rozwój programu WTZ, dlatego organizowane są dodatkowe działania finansowane ze środków z zewnątrz (środki projektowe z różnych źródeł, m.in. PFRON, Urząd Marszałkowski, Miasto Gdańsk, firmy prywatne organizujące konkursy). WTZ organizował zajęcia twórcze we współpracy z instytucjami kultury, z innymi ośrodkami, z zaprzyjaźnionymi  twórcami kultury – aktorami, tancerzami, muzykami, animatorami kultury.

Celem naszej pracy jest usamodzielnienie podopiecznych.

Zatrudnieni pracownicy to profesjonaliści – psycholodzy, pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuta.

Wsparcie dla osoby z autyzmem
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Autyzmem zapewniamy uczestnikowi z autyzmem codzienne wsparcie asystenta. 

Idealne zaplecze dla osiągania celów WTZ – mieszkanie chronione
Po zajęciach uczestnicy nie kontynuują terapii, nie odpowiadają za siebie, nie decydują w żadnej sferze życia, nie potrafią i nie chcą także wspierać swoich rodziców.
Jedyną szansą dla naszych beneficjentów na realizację siebie, na usamodzielnienie się, na zyskanie motywacji do pracy nad sobą, na próbę pracy czy życia na własną rękę jest tzw. mieszkanie treningowe, a później chronione.  Mieszkania chronione to lokale w części wykupywane przez lokatorów do końca życia. Lokatorzy takich mieszkań mają do dyspozycji własny pokój oraz pomoc opiekuna. Istnieją dofinansowania takich zadań jak mieszkania chronione ze środków PFRON i Miasta Gdańska. Mieszkania chronione wpisane są w cele Stowarzyszenia Aktywnych na pomoc.

O przedsiębiorstwie społecznym
Cel rehabilitacji zawodowej WTZ ma w założeniu przygotować uczestnika WTZ do pracy na konkretnym stanowisku pracy. Dlatego tak istotna jest diagnoza możliwości i potencjału beneficjenta. Czy osoba niewidoma z chorobą psychiczną może pracować? Bez przystosowania stanowiska pracy, bez asystenta i bez analizy zapotrzebowania rynku nie jest to możliwe. Nie jest też niemożliwe! Spółdzielnia socjalna, której produkt/usługa mierzy się z rynkiem i zapotrzebowaniem na dany produkt jest marzeniem WTZ.

Spokojna przyszłość
Istnieje jeszcze potrzeba zagospodarowania czasu i wsparcia osobom niepełnosprawnym na emeryturze. Stowarzyszenie będzie starać się o pomoc dla seniorów niepełnosprawnych. Potrzebny dom, w których będą mogli mieszkać i tworzyć ciepłą i zgraną społeczność to cel, o który trzeba powalczyć.