O nas

WSPÓLNYMI SIŁAMI PO MARZENIA

Stowarzyszenie Aktywnych na pomoc to organizacja dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i wspierają w tym innych. Członkowie i beneficjenci to ludzie aktywni na pomoc oraz ich podopieczni i klienci. Aktywni na pomoc zajmują się różnorodnie rozumianą pomocą odpłatnie i wolontaryjnie: terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci i specjaliści zajmujący się instruktażem.

Od 1 stycznia 2018 roku Stowarzyszenie Aktywnych na pomoc prowadzi ośrodek dla 20 dorosłych osób niepełnosprawnych Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdańsku. Od 15 marca 2021 roku mamy NOWĄ SIEDZIBĘ i mieścimy się przy ul. Jagiellońskiej 5, 80-371 Gdańsk.  (odnośnik do zakładki WTZ Aktywnych na pomoc).

Stowarzyszenie Aktywnych na pomoc założone zostało w 2013 roku, od początku szczyci się ogromnym doświadczeniem kadry. Stowarzyszenie Aktywnych na pomoc z siedzibą w Gdańsku zrzesza członków z różnymi profesjami, zajmujących się bardzo różnorodną działalnością, ale w głównej mierze są to osoby związane z pracą dla osób niepełnosprawnych, m.in. w Warsztacie Terapii Zajęciowej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie różnorodnych działań twórczych i edukacyjnych, mających na celu promowanie pozytywnych wzorców zachowań i zdrowych relacji międzyludzkich, również zaangażowania społecznego i obywatelskiego. Innym celem jest zaangażowanie różnych społeczności w działalność twórczą i upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia poprzez poszerzanie oferty spędzania wolnego czasu i rozbudzanie zainteresowań. Wieloraki sposób i kierunek niesionej pomocy dla różnych grup społecznych umożliwia Stowarzyszeniu wykonanie projektu w ramach kompleksowych działań społecznych, zwłaszcza na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nasze sukcesy
W 2015 roku Stowarzyszenie Aktywnych na pomoc zorganizowało akcję charytatywną – koncert Trójmiejska Scena dla Niewidomych w dniu 24.04.2015 r. w Klubie Sfinks w Sopocie, w ramach zbiórki publicznej na zakup busa dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku. Zbiórka zakończyła się sukcesem i w listopadzie 2016 roku przekazano zgromadzone środki Towarzystwu Pomocy Głuchoniewidomym, zakupiony został nowy samochód dla ośrodka.

Misja Stowarzyszenia Aktywnych na pomoc
Stowarzyszenie Aktywnych na pomoc zrzesza osoby w różnorodny sposób powołane do niesienia szeroko pojętej pomocy i szeroko rozumianego oddziaływania terapeutycznego, animacyjnego czy edukacyjnego, zwanych dalej Aktywnymi na pomoc. Objęci wsparciem Aktywni na Pomoc oraz ich podopieczni mają korzystać z wdrożonego przez Stowarzyszenie systemu działań na rzecz poprawy zakresu i jakości szeroko rozumianej pomocy niesionej różnym i w różny sposób potrzebującym grupom społecznym tzw. Centrum Aktywnych na Pomoc oraz Banku Aktywnych na Pomoc.

Cele Stowarzyszenia Aktywnych na pomoc
– samodoskonalenie się poprzez współpracę,
– integracja różnych środowisk,
– poprawa warunków pracy członków Aktywnych na pomoc,
– identyfikowanie problemów i potrzeb osób potrzebujących oraz prowadzenie działań informacyjnych,
– poprawa poziomu i zakresu szeroko rozumianej pomocy różnym potrzebującym grupom społecznym, zwłaszcza tym szczególnie narażonym na marginalizację społeczną,
– utworzenie Centrum Aktywnych na pomoc powołanego do wspomagania pracy członków i działań Stowarzyszenia, oraz rzecznictwa ich interesów, a dzięki temu również lepszego wsparcia  podopiecznych Stowarzyszenia,
– krzewienie wzorców postaw etycznych wśród osób i środowisk powołanych do niesienia pomocy,
– kształtowanie w społeczeństwie postawy zrozumienia i szacunku wobec grup i osób nieakceptowanych społecznie.

DZIAŁANIA

Stowarzyszenie Aktywnych na pomoc jest otwarte na  nowych członków. Zostań Aktywnym na pomoc i rozwijaj się!
Od 01.01.2018 r. Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej Aktywnych na pomoc w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 32/109. Jest to ośrodek prowadzący rehabilitację społeczną i zawodową dla dorosłych osób niepełnosprawnych, jedyny w województwie pomorskim przyjmujący osoby niewidome. Prowadzimy projekty wspierające osoby niepełnosprawne z województwa pomorskiego. Wspieramy pracowników WTZ w Gdańsku, zrzeszamy jako członków terapeutów, pracowników socjalnych, psychologów, psychologów i instruktorów.

Zrealizowane projekty

  • „Ruszamy w Polskę! – wycieczki krajoznawcze dla osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu Puck, Kartuzy, Pruszcz Gdański oraz Trójmiasta opatrzone prowadzonym blogiem internetowym” – 19.08-08.10.2014 r., z dofinansowaniem środków PFRON, środki PFRON w konkursie Zarządu Województwa Pomorskiego
  • „NaOliweni są ładniejsi – warsztaty kreowania wizerunku dla grupy osób niepełnosprawnych połączone z sesją zdjęciową w atrakcyjnych miejscach Gdańska Oliwy”- 15.09-20.10.2014 r., środki PFRON w konkursie Miasta Gdańsk
  • „Ruszamy w Polskę! – wycieczka krajoznawcza do Krakowa dla osób niepełnosprawnych mieszkańców Gdańska opatrzona prowadzonym blogiem internetowym” – 10.08-31.08.2015 r. , środki PFRON w konkursie Miasta Gdańska 
  • „Ruszamy w Polskę! – wycieczka krajoznawcza do Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 dla osób niepełnosprawnych mieszkańców Gdańska i powiatu Gdańsk, Kolbud, Pruszcza Gdańskiego opatrzona prowadzonym blogiem internetowym” – 29.08-30.09.2016 r., środki PFRON w konkursie Zarządu Województwa Pomorskiego
  • „NaOliwieni Muzykanci – warsztaty muzyczne dla osób niepełnosprawnych i mieszkańców Oliwy” – w 2017 r. uzyskano dofinansowanie Rady Dzielnicy Oliwa.
  • „Jestem Polakiem, jestem niepodległy – warsztaty teatralne dla osób niepełnosprawnych” – 20.08-09.11.2018 r., środki PFRON w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Stowarzyszenie Aktywnych na pomoc jest otwarte na  nowych członków. Zostań Aktywnym na pomoc i rozwijaj się!
Prowadzona jest współpraca m.in. z Okręgiem Pomorskim Polskiego Związku Niewidomych, Fundacją Sopocka Szkoła Montessori, Domem Pomocy Społecznej przy ul. Polanki w Gdańsku, Warsztatem Terapii Zajęciowej „Caritas” w Łapinie.