2022 rok- projekt „Jak dobrze wyjść na zdjęciu, czyli o tym jak być szczęśliwym – warsztaty artystyczne” – prezentacja fotografii

Projekt „Jak dobrze wyjść na zdjęciu – warsztaty artystyczne” dofinansowany ze środków Miasta Gdańsk. W ramach projektu włączono do aktywności twórczej 20 beneficjentów z niepełnosprawnościami wraz z 5 uczniami pobliskiej szkoły. Zrealizowano cel usamodzielniania i aktywizacji osób niepełnosprawnych, a także ich integrację społeczną z biorącymi udział w warsztatach uczniami.
Projekt „Jak dobrze wyjść na zdjęciu, czyli o tym, jak być szczęśliwym” przyczynił się do poprawy trudnej sytuacji osób pozostających z dala od aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i stanowił wyjątkowo atrakcyjną propozycję warsztatów artystycznych, w tym warsztatów ceramicznych (35 godzin), warsztatów teatralnych (30 godzin). Uczestnicy projektu skorzystali również z usługi wizażu, wsparcia przy poprawie wizerunku.
W efekcie działań projektowych powstał cykl oprawionych fotografii (19 sztuk). Fotografie posłużyły zilustrowaniu strony internetowej
www.aktywni-na-pomoc.pl, co opatrzone zostało informacją o dofinansowaniu z Gminy Miasta
Gdańska. Uczestnicy wzięli udział w prezentacji publicznej efektów projektu w ramach lokalu w siedzibie Stowarzyszenia Aktywnych na pomoc.

Warsztaty teatralne z Anną Kociarz
Warsztaty teatralne z aktorką Anną Kociarz
Warsztaty ceramiczne z Izabelą Moroz-Janiszewską
Warsztaty ceramiczne z Izą Moroz-Janiszewską
Elementy do Murala dla szczęścia
Mural dla szczęścia – publiczna prezentacja