Nasz WTZ Aktywnych na pomoc skorzystał z dotacji PFRON „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” . Pracownicy korzystać mogą ze środków higieny osobistej w postaci płynów dezynfekcyjnych, mydła, dozowników do płynów, papieru, rękawiczek, przyłbic, maseczek, zwiększyliśmy niezbędną do utrzymania higieny osobistej, ilość worki na śmieci. Wszystko jest higienicznie czyste, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i uczestnikom WZT – zakupiono środki dezynfekcyjne i czyszczące powierzchnie płaskie i urządzenia, z których pracownicy i uczestnicy korzystają wspólnie i z którymi mają do czynienia. Grant przeznaczony był na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.